VOLVO 240 : les versions

DLGLLE BREAK
GLDGLD6GLD6 BA
GLEGLE (DA)GLT
TURBO INJECTION