TOYOTA AYGO : les versions

1.0I VVT-I1.0I VVT-I UP1.0I VVT-I SPORT
1.4 D UP1.4 D SPORT1.0I VVT-I LES BLEUS
1.4 D LES BLEUS1.0I VVT-I CONFORT1.4 D CONFORT
1.0I VVT-I UP MMT1.0I VVT-I CONFORT MMT1.0I VVT-I SPORT MMT
1.0I VVT-I BLUE1.0I VVT-I VIP1.4 D BLUE
1.0I VVT-I SILK1.4 D SILK1.0I VVT-I IN
1.0 VVT-I VIRGIN RADIO1.0 VVT-I VIRGIN RADIO MMT