SEAT LEON : les versions

1.4 16V STELLA1.6 STELLA1.6 STELLA BA
1.6 SIGNO1.6 SIGNO BA1.6 SPORT
1.8 20V SPORT1.8 20VT SPORT1.8 20VT 4 SPORT
1.9 SDI STELLA1.9 TDI STELLA 901.9 TDI SIGNO 90
1.9 TDI STELLA 1101.9 TDI SIGNO 1101.9 TDI SPORT 110
2.8I V6 24V CUPRA 41.9 TDI 150 CUPRA 41.8 20V SIGNO BA
1.4 16V PULSION1.9 TDI PULSION 1101.9 TDI PULSION 90
1.6 16V 105 SIGNO1.6 16V 105 PULSION1.8I 20VT CUPRA R
1.8I 20VT TOP SPORT2.8 V6 4 TOP SPORT1.9 TDI TOP SPORT 150
1.8 20V SPORTS LIMITED1.8 20VT TOP SPORT1.8 20VT CUPRA R
1.9 TDI FELINA 1101.9 TDI SPORTS LIMITED 1301.9 TDI TOP SPORT 130
1.8 20VT FR1.9 TDI FR 1501.6 102 REFERENCE
1.6 102 STYLANCE2.0 FSI 150 STYLANCE