CHEVROLET EVANDA : les versions

2.0 16V CDX2.0 16V CDX AUTO