BMW 740 : les versions

IAIALI
I 4.4LIA 4.4LIAL 4.4L
DADDA INDIVIDUAL LIGNE MARINE
IA INDIVIDUAL LIGNE MARINELIALIA INDIVIDUAL LIGNE MARINE
IA EXCLUSIVEIA EXCLUSIVE INDIVIDUALLIA EXCLUSIVE
LIA EXCLUSIVE INDIVIDUAL